Lägesställare
Facebook

Lägesställare

Att arbeta med arbetsobjektet i rätt läge ökar produktiviteten på många sätt. Vid svetsning kan man svetsa i bästa lägen vilket oftast går i minst dubbel hastighet jämfört med stigande och under-upp. Ergonomin ökar vilket gör att operatören orkar längre. Väljer ni dessutom en programmerbar lägesställare så kan operatören ägna sig åt annat när lägesställaren jobbar. Kontakta oss för att välja ur rätt modell för just Er verksamhet.

 

Axmek tillverkar lägesställare som konstruerats i samråd med svetsare för svetsande industri. Idealisk även för monterings-arbeten, slipning med mera…

Svets och Materialteknik i Skaraborg AB © Copyright 2016